Välkommen till Attention Skaraborg

Vår förening är en del av en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),
både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD, ADD, autism, tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.
Vi sprider kunskap samt anordnar aktiviteter över hela Skaraborg. Bli gärna medlem – vi behöver dig
BLI MEDLEM
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan anordnar vi studiecirklar och föreläsningar. Klicka på länkarna nedan för mer information och anmälan. För aktuellt se : www.sv.se

CAFÉTRÄFFAR
Nu när vi har våra caféträffar online p.g.a. corona kan alla medverka oavsett vart man bor. Vi använder oss av ex. Skype, Cisco eller Messenger beroende på deltagarnas önskemål.
Café Attention Skövde på distans: Café Attention
Café Attention Mariestad på distans: Café Attention
KONTAKT verksamhetsutvecklare Christina Brinkemo christina.brinkemo@sv.se
Nyheter från Riksförbundet
Nedan ett urval av våra tidigare aktiviteter.