Välkommen till Attention Skaraborg

 

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 Tillsammans är vi starka!

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

             Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Mer om våra träffar och cirklar kan du läsa under Aktiviteter.