Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 Tillsammans är vi starka!

20 november, Töreboda; Café Attention

20 november, Skara; Café  Attention

20 november, Mariestad; Mötesplatsen

25 november, Mariestad; Café Attention

25 november, Tidaholm; Café Attention

27 november, Mariestad; Mötesplatsen

28 november, Skövde; Prova på dans för NPF-familjer

28 november, Skövde; Café Attention

4 december, Mariestad; Mötesplatsen

4 december, Skara; Café Attention

4 december, Tidaholm; Bowling för NPF-familjer (anmälan senast 26 november!)

5 december, Vara; Café Attention

11 december, Töreboda; Café Attention

16 december, Mariestad; Café Attention

Kontakt attentionskaraborg@hotmail.com alt. 072-2497017 (Annelie Strömberg)