Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 Tillsammans är vi starka!

 

CAFÉTRÄFFAR

Skövde Café Attention

Skara Café Attention

Vara Café Attention

Mariestad Café Attention

Töreboda Café Attention

STUDIECIRKLAR & AKTIVITETER

 Få det att funka i skolan, i Skara

 Attention Kompis i Falköping

Målargrupp för ungdomar med NPF i Mariestad

Dans och lek för barn med NPF och deras familjer i Skövde. 

Teatergrupp för NPF-familjer i Mariestad

 

 

 

 

 

Kontakt attentionskaraborg@hotmail.com

alt. 072-2497017 (Annelie Strömberg)