Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 Tillsammans är vi starka!

22 januari, Skövde Café Attention

23 januari,  Skara Café Attention

27 januari, Vara Café Attention

27 januari, Mariestad Café Attention

29 januari, Töreboda Café Attention 

Kontakt attentionskaraborg@hotmail.com

alt. 072-2497017 (Annelie Strömberg)