Välkommen till Attention Skaraborg

 

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder)
och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder.
Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 Tillsammans är vi starka!

 

.

             Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Mer om våra träffar och cirklar kan du läsa under Aktiviteter.