Bli medlem – vi behöver dig

Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Vi är nu 14 800 medlemmar och för varje ny medlem bli vi starkare och kan göra mer.

BLI MEDLEM