Förälder/Anhörig

Som förälder/anhörig kan det vara skönt att få lite hjälp att hitta ”det man söker”
Här finns länkar till sidor som kan vara till nytta:
Försäkringskassan (vårdbidrag)
Autism & Aspergerförbundet (bra mall vid ansökan vårdbidrag)
Vem har ansvar för vad
Leva nära NPF
Ta hand om dig
Anhörigmaterial