Som förälder/anhörig kan det vara skönt att få lite hjälp att hitta ”det man söker”
Här finns länkar till sidor som kan vara till nytta:

Försäkringskassan (vårdbidrag)

Autism & Aspergerförbundet (bra mall vid ansökan vårdbidrag)

Vem har ansvar för vad

Leva nära NPF

Ta hand om dig

Anhörigmaterial