Funktionssimulatorn

Funktionssimulatorn

Testa hur en klassrumssituation kan upplevas av en elev med kognitiv funktionsnedsättning
som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi!
Funktionssimulatorn visar, med relativt enkla datorsimuleringar, en klass som har lektion i svenska
med diktamen och en övning i läsförståelse. Du kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”.