Skolan

Lite länkar till sidor som kan vara till nytta när det gäller skolan.

Få det att funka i  skolan ( Skrift för föräldrar PDF)

Filmer och skrifter om NPF

För dig som jobbar i skolan

Att vara elev med NPF

SpecialNest Skola